Rada Wydziału

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Wielki Wicekanclerz
    Ks. bp dr Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski

Rada Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

Członkowie Rady

    Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski - Dziekan

    Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII - Zastępca Dziekana

    Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala

    Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka

    Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek 

    Ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII

    Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII 

    Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski  

    Ks. dr hab. Robert Kantor

    Ks. dr hab. Andrzej Michalik

    Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan

    Ks. dr Robert Głuchowski 

    P. Maksymilian Osak - przedstawiciel studentów

    Kl. Piotr Ryndak - przedstawiciel studentów

Sekretarz Rady Wydziału

    Ks. dr Paweł Marzec

Zaproszeni Goście

    Ks. dr Jacek Soprych - Rektor WSD

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki