Rada Wydziału

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Wielki Wicekanclerz
    Ks. bp dr Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski

Rada Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

Członkowie Rady

    Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII - dziekan

    Ks. prof. dr hab. Janusz KrólikowskI

    Ks. prof. dr hab. Józef Stala

    Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka

    Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek 

    Ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII

    Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII 

    Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJPII 

    Ks. dr hab. Andrzej Michalik, prof. UPJPII

    Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, prof. UPJPII

    Ks. dr hab. Robert Kantor

    Ks. dr Jacek Soprych

    Ks. dr Andrzej Dudek

    P. Maksymilian Osak - przedstawiciel studentów

    Dk. Piotr Ryndak - przedstawiciel studentów

Sekretarz Rady Wydziału

    Ks. dr Paweł Marzec

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki