Akcje studenckie

Tarnowski Projekt „Made for China” jest odpowiedzią na potrzeby Kościoła w Chinach i prośby płynące ze strony katolików chińskich. Celem Projektu jest pomoc dla Kościoła w Chinach w przygotowaniu teologicznym, liturgicznym i praktycznym kompetentnych i zaangażowanych liderów ewangelizacji (świeckich, sióstr zakonnych, księży).

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki