Studia podyplomowe z etyki

etykaNAZWA: PODYPLOMOWE STUDIA Z ETYKI

KIEROWNIK: Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

ORGANIZATOR: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie z Wydziałem Filozoficznym UPJPII w Krakowie.

KONTAKT: Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.wt.diecezja.tarnow.pl; godz. przyjęć interesantów: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 12.30-16.00

WYMAGANE DOKUMENTY: Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie WTST do 8 lutego 2017 r.:

- własnoręcznie podpisany formularz poddania o przyjęciu na studia, wygenerowany i wydrukowany z konta kandydata w systemie irk.upjp2.edu.pl

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu

dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej/wpisowej (100 zł)

- kserokopię dowodu osobistego

- 1 fotografię

TERMINY: Rejestracja elektroniczna: do 8 lutego 2017 r.w systemie składanie wymaganych dokumentów:

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Studia przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

MINIMUM ZGŁOSZEŃ: 15 osób.

LIMIT MIEJSC: 30 osób

LICZBA ECTS: 36 punktów

TYP STUDIÓW: Studia mają charakter kwalifikacyjny

CZAS TRWANIA STUDIÓW: dwa semestry (1 rok)

OPŁATY: Opłata wpisowa: 100 zł; Opłata za semestr: 1500 zł. Opłaty należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany podczas rejestracji w IRK.

DODATKOWE INFORMACJE: Zajęcia prowadzone są w soboty (rozpoczęcie zajęć 11 lutego 2017) w godz. od 8.30-17.00 na WTST, ul. Piłsudzkiego 6, 33-100 Tarnów, sala A09.

PROGRAM STUDIÓW:

semestr I 

(11.02.2017 – 24.06.2017)

NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁADOWCA

RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN/

ECTS

FORMA ZALICZENIA
Historia antropologii Ks. dr Jerzy Krzanowski wykład 16/1 ZAO

Historia etyki starożytnej

i średniowiecznej

Ks. dr Tomasz Maziarka wykład 18/2 ZAO
Etyka biblijna Ks. dr Piotr Jaworski wykład 16/1,5 ZAO
Prawo naturalne Ks. dr hab. Robert Kantor wykład 12/0,5 ZAO

Etyka cnót

(cz. I)

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII wykład 18/2 ZAO
Etyka ogólna Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan wykład 10/0,5 ZAO
Podstawy dydaktyki i dydaktyka etyki w szkole  Ks. dr hab. Jacek Siewiora wykład 20/2,5 ZAO
Sumienie

Ks. dr hab. 

Janusz Królikowski, prof. UPJPII

wykład 16/1  ZAO
Formacja moralna Ks. dr Paweł Bogaczyk wykład 18/2 ZAO
Etyka zawodowa nauczyciela dr Anna Gąsior  wykład 14/1 ZAO
Etyka społeczna i polityczna  Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII wykład 16/1 ZAO
Etyka w religiach Wschodu Ks. dr Czesław Noworolnik wykład 16/1 ZAO

Praktyki w szkole

Koordynator: Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII ćwiczenia 30/3 ZAL

220 godz.

ECTS: 19

semestr II

(30.09.2017 – 27.01.2018)

NAZWA PRZEDMIOTU WYKŁADOWCA RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN/ 

ECTS

FORMA ZALICZENIA

Historia etyki nowożytnej

i współczesnej

Ks. dr Tomasz Maziarka wykład 18/2 ZAO
Etyka, religia i prawo mgr lic. Jakub Fenrych wykład 18/1,5 ZAO
Bioetyka Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII wykład 18/2 ZAO
Etyka a kultura Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII wykład 10/0,5 ZAO
Etyka cnót cz. II Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII wykład 14/1 ZAO
Antropologia – współczesne dyskusje Ks. dr Jerzy Krzanowski wykład 14/1 ZAO
Filozofia wychowania Ks. dr Jerzy Krzanowski wykład 12/0,5 ZAO
Estetyka a moralność Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski wykład 10/0,5 ZAO
Etyka w mediach Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII wykład 16/1 ZAO
Główne problemy moralne współczesnego życia codziennego

Ks. dr hab. Janusz Królikowski, 

prof. UPJPII 

wykład 18/2 ZAO

Praktyki w szkole

Koordynator: Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII ćwiczenia 30/3 pkt ZAL

178 godz./

ECTS: 15

 Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2016 rok

 

 

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki