Zasady rekrutacji

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

1. Rejestracja kandydata odbywa się w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl.


2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:


a. dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.irk.upjp2.edu.pl:
- prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
- wybrać wszystkie interesujące go kierunki studiów oraz podać wyniki matury (oceny w przypadku „starej matury”, dyplomów IB i EB)
- zakończyć rekrutację elektroniczną na wybrane kierunki;


b. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system.


3. Rejestracja kandydata w formie elektronicznej jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.


4. Rejestrację w formie elektronicznej uznaje się za wiążącą po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz dokonaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia.


5. W przypadku niemożności dokonania rejestracji z powodu nieprawidłowego funkcjonowania sieci internetowej lub przeciążenia serwerów Uniwersytetu, kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Działem Uczelnianej Sieci Komputerowej.


6. Uniwersytet zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w formie elektronicznej.


7. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system IRK.


8. Kandydat jest zobligowany do stałego monitorowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie www.rekrutacja.upjp2.edu.pl.


9. Kandydaci ponoszą konsekwencje nieprawidłowego lub błędnego wypełnienia formularza, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych lub błędnych informacji.


Dla kandydatów ubiegających się o przyjecie wstęp na studia jest wolny.
Warunkiem zakwalifikowania na studia jest posiadanie świadectwa lub dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia wyższe.
Warunkiem niezbędnym do przyjęcia na jednolite studia magisterskie kandydatów do kapłaństwa jest przyjecie do wyższego seminarium duchownego.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki