Charakterystyka

Kierunek: teologia

* Studia magisterskie (specjalność: katechetyczno-pastoralna)

* Studia licencjackie (licencjat kościelny)

* Studia podyplomowe (specjalność: eklezjologia)

 

Data rozpoczęcia studiów: 1.10.2019 r.

Data zakończenia studiów: 30.09.2024 r.

Studia te ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów teologicznomoralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.

Na WTST w ramach studiów teologicznych istnieją dwie specjalności: kapłańska, są to studia dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które trwają 6 lat i specjalność katechetyczno-pastoralna, są to studia przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, które dają uprawnienia do prowadzenia katechezy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Trwają one 5 lat. Wszystkie one kończą się zdobyciem dyplomu i tytułu zawodowego magistra teologii.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki