Publikacje

śwwiaryDzieje Kościoła są dziejami poszczególnych ludzi, którzy w głosie sumienia i nauczania kościelnego odczytują Boży zamysł, starając się go kontynuować na swoją miarę i w okolicznościach swojego życia. Najważniejsza nie jest ich ranga i pełniona funkcja, ale świadectwo dawane prawdzie, która zachowuje, konsekruje i wyzwala. W ten sposób dzieje ludzkie stają się dziejami Bożymi i świętymi
(Z Wprowadzenia)

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki