Publikacje

śwwiaryDzieje Kościoła są dziejami poszczególnych ludzi, którzy w głosie sumienia i nauczania kościelnego odczytują Boży zamysł, starając się go kontynuować na swoją miarę i w okolicznościach swojego życia. Najważniejsza nie jest ich ranga i pełniona funkcja, ale świadectwo dawane prawdzie, która zachowuje, konsekruje i wyzwala. W ten sposób dzieje ludzkie stają się dziejami Bożymi i świętymi
(Z Wprowadzenia)

kanW Polsce zachowało się kilkadziesiąt kancjonałów rękopiśmiennych, głównie zakonnych, oraz kilkanaście drukowanych, wliczając w to XIX i XX-wieczne Cantionalia ecclesiastica. Do szczęśliwie zachowanych przekazów drukowanych dołącza odnaleziony w XX wieku Kancyjonał pieśni nabożnych z 1721 roku, którego oryginał należy do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Yale w New Haven (USA), a którego kopię postanowili opublikować dwaj wybitni uczeni: ks. Stanisław Garnczarski - muzykolog oraz Jan Godyń - polonista językoznawca [...].

Kancyjonał jest już drugą edycją źródłową, po śpiewniku S. S. Jagodyńskiego Pieśni katolickie nowo reformowane (1638), dokonaną przez tych samych autorów. Tego rodzaju pozycje rzucają nowe światło na stan polskiej religijnej kultury muzycznej w minionych stuleciach. Tak znaczące osiągnięcia budzą szacunek i stanowią podstawę do wyrażenia pełnego uznania dla redaktorów wspomnianych dzieł.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, KUL

Zobacz spis treści

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki