Konferencje naukowe

Sympozja i konferencje naukowe organizowane przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie lub przy jego współudziale

2018

      "50. rocznica śmierci księdza biskupa Karola Pękali" - sesja naukowa (5 marca 2018)

2017

     "Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym" - ogólnopolskie sympozjum (1 grudnia 2017)

     "Etos wykładowcy i studenta. Przykra konieczność czy podstawa życia akademickiego?" - konferencja naukowa (27 czerwca 2017)

     "Patriotyzm. Dobrze pojęta miłość Ojczyzny"- sesja naukowa (10 maja 2017)

     "O Trójcy Świętej językiem współczesnej nauki" - sympozjum naukowe (6 marca 2017)

2016

     "Ecclesia semper renovanda - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8)" - konferencja naukowa (30 listopada 2016)
     "Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego" - konferencja naukowa (13-15 września 2016)

2015

    "Gloriam Dei per musicam pronuntiare" - konferencja naukowa na temat muzyki liturgicznej (6-7 listopada 2015)
    "Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła" - konferencja naukowa (25-26 września 2015)
    "Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła" - XII naukowa konferencja katechetyczna (13 maja 2015)

2014

    "W kręgu «Jezusa z Nazaretu» Josepha Ratzingera - Benedykta XVI” - konferencja biblijna (13-14 listopada 2014)
    "Człowiek chory i umierający - możliwości i formy pomocy" - XI naukowa konferencja katechetyczna (14 maja 2014)
    "Rodzina między pracą a płacą" - ogólnopolska konferencja naukowa (13 maja 2014)

2013

    "Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie" - X międzynarodowa konferencja naukowa (23-24 października 2013)
    "Wychowanie do korzystania z mediów. W 50. rocznicę uchwalenia dekretu Vaticanum II o środkach społecznego przekazywania myśli Inter Mirifica" - IX ogólnopolska konferencja (27 maja 2013)
    "Edukacja religijna w kontekście przemian społeczno-kulturowych" - VIII międzynarodowa konferencja katechetyczna (23 maja 2013)
    "Genesis z Ducha.Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi" - konferencja naukowa (27 lutego 2013)

2012

    "Między nadzieją a zwątpieniem" - międzynarodowa konferencja naukowa (29 listopada 2012)
    „Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania” - VII naukowa konferencja katechetyczna (21 maja 2012)
    "Dezintegracja rodziny: problemy – wyzwania – możliwości" - ogólnopolska konferencja naukowa (23 kwietnia 2012)
    "Wychowanie religijne w rodzinie" - międzynarodowa konferencja naukowa (19 stycznia 2012)

2011

    "Wokół Verbum Domini" - sympozjum biblijne (24 listopada 2011)
    "Bóg - człowiek - wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego" - sympozjum filozoficzne (4 listopada 2011)
    "Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym" - sympozjum patrystyczne w 1600. rocznicę dysputy św. Augustyna z donatystami w 411 r. (20-21 września 2011)
    "Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa" - V Ogólnopolskie Forum Sądowe (13-14 czerwca 2011)
    Konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin ks. dr hab. Wojciecha Kani (14 maja 2011)
    "Rodzina jako środowisko wychowania religijnego" - VI naukowa konferencja katechetyczna (10 maja 2011)
    "Ut gaudens catechizem" - "Abym radośnie katechizował" 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej - V naukowa konferencja katechetyczna (10 marca 2011)

2010

    "Współczesna katecheza i edukacja religijna w wybranych krajach Europy" - IV międzynarodowa konferencja katechetyczna (25 maja 2010)
    "Życie - kłopotliwy dar?" - sympozjum (21 kwietnia 2010)

2009

    "Chrześcijańskie drogi zbawienia" - międzynarodowa konferencja teologiczna (26-27 listopada 2009)
    "Maryja Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej" - sympozjum mariologiczne (19 września 2009)
    "Innowacje pastoralno - katechetyczne w katechezie" - III naukowa konferencja katechetyczna (13 maja 2009)
    "Człowiek - pan czy gospodarz stworzonego świata? - sesja naukowa (28 kwietnia 2009)

2008

    "Maryja Oblubienica Ducha Świętego" - sympozjum mariologiczne (13 grudnia 2008)
    "Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia" - sympozjum o św. Pawle (13-14 listopada 2008)
    "Aktywacja ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym" - II naukowa konferencja katechetyczna (9 maja 2008)
    "Misja biskupa w Kościele i społeczeństwie na początku III tysiąclecia". Sesja naukowa z okazji 10 rocznicy rozpoczęcia posługi biskupiej ks. bpa Wiktora Skworca (19 stycznia 2008)

2007

    "Nie lękajcie się być świętymi". Sympozjum pastoralne (14 listopada 2007)
    "Maryja - orantka doskonała". Bocheńskie sympozjum mariologiczne (23 września 2007)
    "Proces małżeński w świetle Dignitas connubii - pierwsze doświadczenia". III Ogólnopolskie Forum Sądowe (11-12 czerwca 2007)
    "Afryka wyzwaniem dla Europy" - Sesja naukowa (25 kwietnia 2007) - współorganizator

2006

    "Wkład Księdza Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki" - naukowa konferencja katechetyczna w 50 rocznicę śmierci ks. Walentego Gadowskiego (15 listopada 2006)
    "Maryja - wzór świętości". Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne (23 września 2006)
    "Kosmologia - współczesna nauka o wszechświecie". Seminarium naukowe z okazji 70-tych urodzin ks. prof. dra hab. Michała Hellera (11 września 2006) - współorganizator

2005

    Miedzy wiara a niewiarą. Oblicza agnostycyzmu" (współorganizator)
    Kim jestem ja - człowiek?" - Sympozjum w 40-lecie uchwalenia Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Gaudium et spes
    III Sympozjum Mariologiczne w Bochni: "Maryja wniebowzięta - znak nadziei i pociechy"(24 września)
    II Ogólnopolskie forum sądowe poświęcone Instrukcji procesowej "Dignitas connubii (13-14 czerwca 2005)

2004

    II Sympozjum Mariologiczne w Bochni: "Niepokalane poczęcie Maryi - święty wyjątek" (współorganizator)
    "Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka" (współorganizator)
    "Człowiek potrzebuje Boga. O religijności człowieka".

2003

    I Sympozjum Mariologiczne w Bochni: "Różaniec - skarb, który trzeba odkryć" (współorganizator)
    I Sesja naukowa poświecona postaci św. Stanisława ze Szczepanowa: ""Gaude Mater Polonia"
    "Święty Stanisław patronem ładu społecznego" (współorganizator)

2002

    "Dzieje tolerancji religijnej w Polsce"
    " Dzieje Islamu"

2001

    "Polska prymasa Wyszyńskiego"

2000

    Międzynarodowe dwudniowe sympozjum: "Przyszłość w jedności"
    Instytut Teologiczny nawiązał współprace naukową Instytutem Teologicznym w Nitrze na Słowacji
    "Społeczno-gopodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską" (współorganizator)
    " Błogosławiony Roman Sitko - kapłan, męczennik".

1999

    Sympozjum PAT -IT: "Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii"
    "Święta Kinga - patronka Polski i Bochni" (współorganizator)

1998

    XXV lecie działalności tarnowskich misjonarzy w Kongo
    "Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego"

1997

    Sesja teologiczno-pastoralna: "Zagrożenia i nadzieje życia kapłańskiego dzisiaj"
    Polsko - niemieckie sympozjum: "W drodze do Kościoła jutra"
    Międzynarodowe sympozjum: "Religia i demokracja w wolnym społeczeństwie"
    konwersatorium poświęcone przesłaniu misyjnemu Jana Pawła II
    "Początek świata - Biblia a nauka"

1996

    Polsko-słowackie sympozjum naukowe: " Fides quaerens intellectum "
    "Dialog i pojednanie w misji Kościoła w Polsce"

1995

    Konferencja międzynarodowa: "Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich - geneza, rozwój, stan obecny"
    "Teologia a nauki przyrodnicze - współzależność obrazów świata"
    "Obrazy świata w teologii i nauce"

1988

    Seminarium pedagogiczne: "Kultura jako przestrzeń wychowania"

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki