Redakcja

The Person and the Challenges

Redaktor naczelny: 

ks. prof. zw. dr hab. Józef Antoni Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Współredaktorzy:

ks. Janusz Stanisław Królikowski, prof. UPJPII, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

dr hab. Alina Rynio, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. dr Andrzej Sułek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

ks. dr hab. Robert Kantor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

ks. dr hab. Józef Kloch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

 

Międzynarodowa Honorowa Rada Naukowa:

Prof. Dr hab. Tadeusz Brzegowy, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Prof. Dr hab. Michał Heller, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Prof. Dr Herman Lombaerts, Catholic University of Leuven, Belgium

Prof. Dr Hermann Rodriguez Osorio, Javeriana University of Bogota, Colombia

Prof. Dr Flavio Pajer, Salesian Pontifical University - Rome, Italy

Prof. Dr Graham Rossiter, Australian Catholic University, Australia

Prof. Dr Peter Stilwell, Catholic University of Portugal, Portugal

Prof. Dr Eloy Tejero, University of Navarrra, Spain

Prof. Dr hab. Tadeusz Zasępa, The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia

Międzynarodowa Rada Naukowa

Prof. Dr Alejandro W. Bunge, Pontifical Catholic University of Argentina, Argentina

Prof. Dr hab. Tadeusz Dola, The University of Opole, Poland

Prof. Dr hab. Alojzy Drożdż, University of Silesia in Katowice, Poland

Prof. Dr Roberto Jaramillo Escutia, Pontifical University of Mexico, Mexico

Prof. Dr Franz Feiner, The Catholic University College for Teacher Training Graz, Austria

Dr Adrian-Mario Gellel, University of Malta, Malta

Prof. Dr Stanko Gerjolj, University of Ljubljana, Slovenia

Prof. Dr hab. Waldemar Graczyk, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland

Prof. KUL Dr hab. Andrzej Kiciński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Dr Patricia Kieran, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland

Prof. UAM Dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

Prof. UPJPII Dr hab. Janusz Królikowski, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Prof. Dr hab. Jolanta M. Marszalska, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland

Prof. Dr hab. Janusz Mastalski, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Prof. UKSW Dr hab. Elżbieta Osewska, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland

Prof. Dr Augusto Sarmiento, University of Navarra, Spain

Prof. Dr hab. Józef Stala, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Dr Hector Scerri, University of Malta, Malta

Prof. UPJPII Dr hab. Ireneusz Stolarczyk, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Prof. Dr hab. Władysław Zuziak, The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Poland

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki