Zasady recenzowania

The Person and the Challenges

 

Obowiązują wytyczne dotyczące procedury recenzowania podane w dniu 28 listopada 2011 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Wybrane podstawowe zasady recenzowania publikacji w „The Person and the Challenges”:

a/ Każdy artykuł jest oceniany „wstępnie” przez zespół redakcyjny, a następnie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki według tzw. „double-blind review proces”;

b/ Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji innej niż narodowość Autora tekstu;

c/ Recenzja jest przygotowana na piśmie według formularza zamieszczonego na stronie internetowej periodyku i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki