Instrukcja redakcyjna

The Person and the Challenges

 

1. “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II” przyjmuje znaczące naukowo, dotychczas nie publikowane, prace z następujących dziedzin: teologia, edukacja, prawo kanoniczne, nauki społeczne i innych zbliżonych dziedzin. Publikuje sprawozdania ze znaczących konferencji i recenzje książek.

2. “The Person and the Challenges” przyjmuje teksty pisane w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim. Teksty zostaną opublikowane w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (format PDF) na stronie internetowej pisma.

3. Teksty przygotowane w wyżej wymienionych językach winny zawierać również w języku angielskim: tytuł, słowa klucze, abstrakt.

4. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do korekty stylu w celu zachowania standardów zgodnych z założeniami metodologicznymi.

5. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Z tego powodu redakcja „The Person and the Challenges” dziękuje Autorom za ich etyczną postawę, ale jednocześnie wymaga od Autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Według redakcji „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

6. Obowiązują wytyczne dotyczące procedury recenzowania podane w dniu 28 listopada 2011 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Wybrane podstawowe zasady recenzowania publikacji w „The Person and the Challenges”:

a/ Każdy artykuł jest oceniany „wstępnie” przez zespół redakcyjny, a następnie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki według tzw. „double-blind review proces”;

b/ Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji innej niż narodowość Autora tekstu;

c/ Recenzja jest przygotowana na piśmie według formularza zamieszczonego na stronie internetowej periodyku i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji.

7. Autor otrzyma jeden numer periodyku, w którym zostanie opublikowany jego tekst.

8. Artykuły winny być wysyłane na adres: “The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II”

Ul. Piłsudskiego 6; 33-100 TARNÓW, Polska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/

http://www.upjp2.edu.pl/

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki