Informacja dla autorów

The Person and the Challenges

 

1. Teksty winny być złożone w formacie Word jako załącznik maila albo na płycie CD. Grafika powinna być dostarczona w osobnym pliku tiff, eps, jpeg, pdf, w rozdzielczości minimum 300 dpi. 

2. Artykuły winny być złożone w jednoznacznej, jasnej i ostatecznej formie, gotowe do publikacji, sprawdzone przez osobę posługującą się na co dzień danym językiem (native speaker). 

3. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia tekstu w ciągu trzech miesięcy. Teksty będą recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny. 

4. Tekst winien zawierać śródtytuły zapisane arabskimi numerami. Przypisy również w zapisie arabskimi numerami winny znajdować się na dole stron, a nie na końcu artykułu. Natomiast na końcu artykułu powinna znajdować się krótka lista bibliograficzna (5-20 pozycji). 

5. Odniesienia do książek i artykułów zawarte w przypisach powinny być podane w następujący sposób:

Dla książek:

- J. Stala, Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008, wyd. Biblos.

- E. Osewska, J. Stala (red.), Religious Education/Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa 2010, wyd. UKSW.

Dla artykułów:

- F. Pajer, L’educare e il credere tra vecchie e nuove utopie, “The Person and the Challenges” 1 (2011) 1, p. 89-98.

- P. Kieran, Family and Faith-Formation: Some Perspectives from the Irish Context, w: E. Osewska, J. Stala (red.), Religious Education/Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa 2010, wyd. UKSW, s. 195-211.

http://www.wt.diecezja.tarnow.pl (06.04.2011).

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki