Zasady recenzowania

Tarnowskie Studia Teologiczne

 

1. Każdy artykuł przedstawiony do publikacji w TST recenzowany jest przez dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest (lub w której studiuje) autor artykułu.

2. Autor (autorzy) przedstawionej publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

3. Pisemna recenzja złożona w formie papierowej lub elektronicznej na odpowiednim formularzu zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta, który określa warunki dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Formularz recenzji jest podany do wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki