Wykaz recenzentów

Tarnowskie Studia Teologiczne

ks. prof. dr. hab. Alojzy Drożdż, Uniwersytet Śląski

ks. prof. dr hab. Artur Malina, Uniwersytet Śląski

p. dr hab. Krzysztof Mielcarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ks. dr hab.Tadeusz Pabjan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Adam Solak, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. Kazimierz Święs, Katolicki Uniwersytet Lubelski

ks. dr hab. Zbigniew Wolak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. dr hab. Marian Zając, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki