Instrukcja redakcyjna

Tarnowskie Studia Teologiczne

Zapis przypisów i bibliografii winien być konsekwentny, wykonany według następującego wzoru:

W. Kania, Świadkowie tradycji, Tarnów 1998, s. 32.

J. Green, Teologia, tłum. J. Kowalski, Kraków 2003, s. 71-75.

J. Green, Teologia, w: Teologia dziś, red. J. Kowalski, Tarnów 2001, s. 64.

J. Mieczkowski, Geneza i historia „fermentum”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 63(2010), s. 22.

L. Balter, Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku, „Kolekcja Communio”, t. 7: Zło w świecie, red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1992, s. 291.

Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, red. B. Przybylski, Poznań-Warszawa-Lublin 1970, s. 81.

R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 31997, s. 232-233.

W przypisach nie stosuje się skrótów tytułów czasopism (chyba, że czasopismo cytowane jest bardzo często). Numer przypisu umieszcza się przed kropką kończącą zdanie.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki