O czasopiśmie

Scripturae Lumen

 

scriptureScripturae Lumen jest rocznikiem biblijno-teologicznym, jednotematycznym a zarazem wieloaspektowym. Jednotematyczność wyraża się w przyjęciu jednego tematu dla każdego tomu, wieloaspektowość zaś – w prezentacji wybranego tematu od strony różnych dyscyplin, głównie teologicznych. W obliczu powszechnie doświadczanej specjalizacji i niemal atomizacji, celem, do którego zmierzamy, jest integracja różnych dyscyplin teologicznych i różnych tematów wokół Biblii jako źródła Objawienia.

Temu podstawowemu celowi podporządkowana jest struktura każdego tomu. W pierwszej jego części (Scripturae) znajdują się artykuły o charakterze biblijnym, objaśniające przewodnią ideę tomu, zaś w drugiej (Lumen) – artykuły podejmujące wspomnianą przewodnią ideę tomu w perspektywie różnych dyscyplin głównie teologicznych. Podejmując różnorodną tematykę pragniemy odnosić się także do konkretnych spraw, którymi akurat w danej chwili pulsuje życie Kościoła. Z tego właśnie powodu obok dwóch głównych części (Scripturae i Lumen), prezentujących temat przewodni, wprowadzamy część zatytułowaną Actualia. W każdorazowym numerze nie brak także miejsca na recenzje i omówienia najnowszych publikacji z zakresu teologii.

ScrLum ze względu na swój teologiczno-integracyjny charakter jest pismem studentów teologii w seminariach duchownych, pismem duszpasterzy oraz świeckich teologów, którzy czują potrzebę kontynuowania zainteresowań teologicznych nabytych w czasie studiów. Dla takich właśnie odbiorców, dla szerokiego grona kapłanów, może stać się trwałym sposobem dokształcania w zakresie dyscyplin teologicznych i filozoficznych. Duszpasterz lub teolog świecki, zaznajamiając się w ciągu roku z kolejnym tomem ScrLum, nie tylko odświeży swe wiadomości nabyte w czasie studiów, ale będzie lepiej zorientowany w aktualnej tematyce teologicznej.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki