Informacja dla autorów

Scripturae Lumen

 

Autor przekazuje Redakcji Scripturae Lumen elektroniczną wersję tekstu (zapisaną w Wordzie – format „doc” lub „rtf”) wraz ze streszczeniem i słowami kluczami w języku polskim i angielskim (nie dotyczy recenzji i sprawozdań) oraz krótką (2-3 zdania) notką o sobie (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy/nauki autora – afiliacja, dane kontaktowe). 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, zmian tytułów oraz adiustacji językowej. Po otrzymaniu recenzji nadesłanego tekstu Redakcja zawiadamia Autora o przyjęciu tekstu do druku. Autor otrzymuje jeden egzemplarz pisma.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki