Akcje studenckie

Spotkania formacyjne

Studenci podlegają również formacji duchowej...

4

20 grudnia 2016 r. odbył się adwentowy dzień skupienia zakończony spotkaniem opłatkowym

2

6 maja 2016 r. odbyło się spotkanie studentów i profesorów z Księdzem Biskupem Leszkiem Leszkiewiczem

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki