Akcje studenckie

Koło Naukowe Młodych Teologów

Koło Naukowe Młodych Teologów im. Świętego Ambrożego Wydziału Teologicznego w Tarnowie okresowo organizuje spotkanie z zaproszonym gościem.

 

Dnia 24.11.2015 roku odbył się wykład zatytułowany „Racjonalność wiary chrześcijańskiej w życiu J.H.Newmana”, który wygłosił ks. dr Piotr Cebula, obecnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. W wykładzie udział wziął ks. dr hab. Zbigniew Wolak, który wyjaśnił pojęcie logiki, używane przez kardynała w kontekście współczesnej nauki. Wśród zaproszonych gości był kleryk Mateusz z tarnowskiego Seminarium, który opowiedział o swoich podróżach do miejsc związanych z postacią kardynała. Sylwetka J.H.Newmana została zaprezentowana poprzez krótki film biograficzny, a zaraz po nim nastąpił ponad dwugodzinny wykład filozoficzno- teologiczny, który został nagrodzony brawami ze względu na bogatą treść oraz doskonałą formę przekazu. Ks. Piotr zainspirował słuchaczy do studiowania tekstów kardynała oraz modlitwy za jego wstawiennictwem. Każdy uczestnik spotkania dostał obrazek z podobizną błogosławionego. Na zakończenie został zaprezentowany film z beatyfikacji kardynała J.H.Newmana.

Kolejne spotkanie odbyło się 28.11.2016 roku, podczas którego zaproszony gość ksiądz Artur Ważny dyrektor Wydziału do spraw Nowej Ewangelizacji w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wygłosił wykład zatytułowany „W poszukiwaniu zagubionej monety – najważniejszy biznes Kościoła”. Ksiądz Artur przedstawił na czym polega nowa ewangelizacja oraz zachęcił studentów do uczestnictwa we wspólnotach kościelnych, aby tam przygotowywać się do głoszenia Dobrej Nowiny w swoim środowisku.

Dnia 7.03.2017 roku odbyło się szkolenie z wystąpień publicznych oraz debat oksfordzkich. Prowadzącym był Marcin Lewandowski - pomysłodawca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Podczas szkolenia studenci zapoznali się z procesem przygotowania do wystąpień publicznych oraz wartością argumentacji i dialogu. Zdobyte umiejętności uczestnicy wykorzystali podczas debaty kończącej szkolenie. Marcin Lewandowski zainspirował słuchaczy do udziału w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki