Akcje studenckie

Projekt Made for China

Tarnowski Projekt „Made for China” jest odpowiedzią na potrzeby Kościoła w Chinach i prośby płynące ze strony katolików chińskich. Celem Projektu jest pomoc dla Kościoła w Chinach w przygotowaniu teologicznym, liturgicznym i praktycznym kompetentnych i zaangażowanych liderów ewangelizacji (świeckich, sióstr zakonnych, księży).

W ramach Projektu „Made for China” Diecezja Tarnowska i Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie chce zaprosić młodych katolików z Chin do studiowania teologii i zdobywania praktycznego doświadczenia w organizacji życia religijnego poprzez umożliwienie uczestnictwa w codziennej aktywności pastoralnej w parafiach i w diecezji.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie studiów mają na celu dobre przygotowanie młodych katolików z Chin do aktywnego zaangażowania się w dzieła ewangelizacyjne w swoich lokalnych Kościołach w Chinach.

Projekt jest realizowany w ramach ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Sinicum” im. Michała Boyma SJ, Diecezjalnym Dziełem Misyjnym Kościoła Tarnowskiego, Wydziałem Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Jan Pawła II w Krakowie, firmą „Language Line” prowadzącą zindywidualizowane stacjonarne, mobilne i internetowe nauczanie języka anielskiego i polskiego, „China Zentrum” z Sankt Augustin w Niemczech oraz z macierzystymi dla studentów instytucjami Kościoła w Chinach.

Zapraszamy na stronę www: http://madeforchina.wixsite.com/madeforchina

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki