Publikacje

imagerJeśli Bóg istnieje, i jeśli – jak na Boga przystało – jest dobry i wszechmocny, to zło obecne w stworzonym przezeń świecie staje się zagadką, która bezwzględnie domaga się wyjaśnienia. Czy dobry i zarazem wszechmocny Bóg w ogóle może pozwalać na zło? A jeśli pozwala, to czy na pewno jest dobry, i czy na pewno jest wszechmocny?

Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie o przyczynę zła. Dla tych, którzy wierzą w dobrego i wszechmocnego Boga, znalezienie tej odpowiedzi jest szczególnie trudne. Świat powołany do istnienia przez Stwórcę naznaczony jest bowiem piętnem cierpienia, które stawia pod znakiem zapytania prawdę o Jego dobroci i Jego wszechmocy. Czy jednak Bóg rzeczywiście mógł stworzyć świat bardziej doskonały niż ten, który stworzył? Świat, w którym w ogóle nie byłoby zła? Wiele wskazuje na to, że nie. Ale wcale nie jest oczywiste to, iż uzasadniony jest optymizm Leibniza, który dowodzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, i że bez obecnego w nim zła nie byłby to już świat najlepszy.

Dlaczego zło? Czy możliwy jest świat bez zła? Czy Leibniz miał rację, gdy twierdził, że nasz świat jest najlepszym z możliwych? W każdym razie świat bez książki Pabjana byłby odrobinę gorszy.  - ks. prof. Michał Heller

1041

Wady główne to ważna, lecz zapomniana dziś kwestia. „Kto chce do niej powrócić, może niejednokrotnie podzielić doświadczenie Czesława Miłosza, który tak opisuje przygodę, która zdarzyła mu się, gdy chciał zająć się tym zagadnieniem: «W średniowieczu pierwsze litery siedmiu grzechów głównych składały się na słowo saligia, uważane za podwójnie użyteczne, bo pozwalało łatwo nazwy siedmiu grzechów (…) zapamiętać, i podkreślało ich łączność. Tyle wiedziałem, ale skusiło mnie niedawno, żeby zajrzeć do paru encyklopedii i sprawdzić, co też mają one o saligii do powiedzenia. W żadnej z nich nie znalazłem o tym słowie nawet wzmianki. Co więcej, milczą o nim encyklopedie katolickie i słowniki teologicznych terminów». W tej zatem sytuacji rodzi się potrzeba powrotu do refleksji nad ludzkim działaniem i jego powagą, w które wpisuje się także doktryna wad głównych”.

7666543 KsikaGloriamDei001Książka „Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną pod redakcją ks. Stanisława Garnczarskiego i ks. Janusza Królikowskiego jest owocem konferencji naukowej na temat muzyki liturgicznej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miała ona miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w dniach 6-7 XI 2015 r., pod patronatem Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, z udziałem bpa. Carlosa Alberto de Pincho Moreira Azevedo – Delegata Papieskiej Rady ds. Kultury. Zawiera teksty wystąpień siedmiu prelegentów będących znawcami teologii muzyki i liturgii, którzy podjęli się ukazania najważniejszych aspektów teologicznej refleksji nad muzyką sakralną.

Ks. Stanisław Garnczarski

stakla mlodziPrezentowana publikacja dotyczy wydarzenia niezwykłego, bezprecedensowego – Światowych Dni Młodzieży. Kolejne Światowe Dni Młodzieży gromadziły coraz większe rzesze uczestników. Szacuje się, że za pontyfikatu Jana Pawła II w tych spotkaniach międzynarodowych wzięło udział ponad 11,5 milionów młodych ludzi ze wszystkich kontynentów. Następcy Jana Pawła II – Benedykt XVI i Franciszek, kontynuowali zapoczątkowaną przez Niego tradycję, spotykając się z kolejnymi prawie siedmioma milionami młodych ludzi. W pierwszej części publikacji głos zabierają m.in. najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II, będący świadkami rodzącej się idei światowych spotkań młodych katolików i jej kolejnych realizacji – kard. Stanisław Dziwisz, kard. Stanisław Ryłko, abp Celestino Migliore, Marcello Bedeschi. Obok nich wypowiedzą się także osoby z tzw. pokolenia JP2, które przejęły dziedzictwo pierwszych ŚDM i włączyły się w organizację kolejnych – w swoich ojczystych krajach oraz wybitni specjaliści, obserwujący ŚDM z perspektywy swoich dziedzin – społecznej komunikacji, prawa, etyki, geografii czy dziennikarstwa. W części drugiej zgromadzono głosy autorów piszących o sprawach współczesnej młodzieży, ale z bardzo różnych punktów widzenia – pedagogów, psychologów, kulturoznawców, antropologów. Dzięki temu zyskamy wyobrażenie o tym, jak coraz bardziej wielowymiarowe stawały się każde kolejne ŚDM, rozwijając swoje główne - duchowe przecież - przesłanie.

 

milosierny i sprawiedliwy w kregu milosierdzia bozegoNiniejsza książka zawiera opracowania, które wprowadzą nas głębiej w tajemnicę Bożego miłosierdzia. Poznanie kontekstu biblijnego, jak również teologicznego spojrzenia przez całe wieki dziejów Kościoła na tajemnicę miłosierdzia pozwoli nam zbliżyć się do tajemnicy Boga. Pozostałe opracowania i artykuły skupiają się na trzech zasadniczych sposobach świadectwa miłosierdzia, jakimi są: wzywanie i odwoływanie się do miłosierdzia Boga w modlitwie, liturgii i kulcie, głoszenie tego miłosierdzia współczesnemu światu oraz podejmowanie konkretnych czynów miłosierdzia. Całość przedstawionych refleksji i rozważań stanowi cenny przyczynek do tego, aby w życiu poszczególnych wiernych, jak i całego Kościoła, a także w życiu społecznym, dokonywała się nieustanna przemiana prowadząca do budowania nowej cywilizacji – cywilizacji miłości i miłosierdzia.

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki