Aktualności

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

konferencja

W dniu 30 listopada 2016 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem ECCLESIA SEMPER RENOVANDA - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8). Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Program konferencji przedstawiał się następująco:

inauguracja WTW dniu 6 października 2016 roku o godz. 17:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

rekrutacjaRozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zasady rekrutacji:

Kierunek: teologia

Specjalność:

kapłańska (dla alumnów WSD)

katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty:

ks.Michal HellerW tym roku przypada 80. rocznica urodzin ks. prof. dr. hab. Michała Hellera. Z tej racji dnia 10 czerwca 2016 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie będzie miała miejsce uroczystość (początek o godzinie 17.00) ku czci Księdza Profesora. Program uroczystości przedstawia się następująco:

   

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki