Aktualności

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

sojkaW dniu 8 grudnia 2016 r., w czasie obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Sojce, pracownikowi Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, z okazji 65. rocznicy urodzin. Z tej okazji dziekan WTST ks. Janusz Królikowski wygłosił następujące słowo:

etykaWydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 11 lutego 2017 rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa dwa semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów, którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia mając więc charakter kwalifikacyjny. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie i Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie.

konferencja

W dniu 30 listopada 2016 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem ECCLESIA SEMPER RENOVANDA - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8). Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Program konferencji przedstawiał się następująco:

inauguracja WTW dniu 6 października 2016 roku o godz. 17:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

rekrutacjaRozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zasady rekrutacji:

Kierunek: teologia

Specjalność:

kapłańska (dla alumnów WSD)

katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty:

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki