Aktualności

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

63017631 rysujacyTarnowska Szkoła Wyższa we współpracy z pracownikami Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie organizuje studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Oferta adresowana jest do tych, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z dziedziny pedagogiki specjalnej i chcieliby podjąć pracę w szkołach specjalnych oraz dla przyszłych katechetów w tego typu placówkach. Studia rozpoczną się z dniem 4 lutego 2017 r. i potrwają 3 semestry, a zajęcia będą się odbywać w piątki i soboty z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca.

narodzenie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – zapisał św. Jan na początku swojej Ewangelii (1, 14). „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” – zapisał św. Paweł w Liście do Tytusa (2, 11). Stało się coś niewiarygodnego i niepojętego. Wieczny, niezmienny, absolutny Bóg – Ten, którego Imię jest niewypowiedziane, który „zamieszkuje światłość niedostępną”, Pan Bóg zastępów, Ten, który czyni z błyskawic i grzmotów swoich rzeczników, zakochał się w człowieku. Święty Augustyn mówi z zachwytem – oszalał z miłości do człowieka. Bóg nie tylko okazał litość i miłosierdzie, deklarując zbawienie ludzi z wysokości swojego Majestatu, bo przecież może wszystko uczynić jednym aktem swojej najwyższej i niezależnej woli, ale zechciał stać się podobny do ludzi, by żyć z nimi w przyjaźni jako Człowiek pośród ludzi.

sojkaW dniu 8 grudnia 2016 r., w czasie obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Sojce, pracownikowi Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, z okazji 65. rocznicy urodzin. Z tej okazji dziekan WTST ks. Janusz Królikowski wygłosił następujące słowo:

etykaWydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie poszerza ofertę edukacyjną. Od 11 lutego 2017 rozpoczną się zajęcia na podyplomowych studiach z etyki. Nauka potrwa dwa semestry. Studia podyplomowe z etyki przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów, którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia mając więc charakter kwalifikacyjny. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie i Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie.

konferencja

W dniu 30 listopada 2016 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem ECCLESIA SEMPER RENOVANDA - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8). Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Program konferencji przedstawiał się następująco:

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.

Statystyki